Dokumenti za download

Našim posetiocima omogućavamo besplatan download aktuelnih finansijskih i računovodstvenih akata, kao što su zakoni, izmene i dopune zakona i drugi dokumenti.
Na ovoj listi se nalazi i dosta obrazaca (Excel, Word) nastalih kroz poslovanje naše firme a koji mogu biti od koristi mnogim poslovnim ljudima.

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama

Poreske prijave i obrasci

29.1.2016. 18:10:15

12879

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama

Ulaz za naše klijente